Kho hàng cà phê để cung cấp cho khách hàng

Lượt xem: 381
* Kho hàng tinh cà phê hòa tan chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh năm 2017

 
* Kho cà phê nhân đã sơ chế đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
 

Công ty TNHH TM Hạnh Tuấn cung cấp cà phê nhân xô, cà phê sơ chế S13, S16, S18