Cà phê phin giấy

Cà phê rang xay phin giấy dùng một lần
Mô tả chi tiết

Cà phê phin giấy dùng một lần thuận lợi cho tín đồ cà phê
nhưng không có điều kiện "ngồi đồng", nhưng vẫn đảm bảo được
gu cà phê phin