Lễ hội cà phê lần thứ VI

Lượt xem: 624

Ngã 6 Ban Mê về đêm chuẩn bị cho lễ hội cà phê 

Đêm tổng duyệt  trước lễ hội cà phê

Xe hoa dẫn đầu khai mạc lễ hội đường phố trong chương trình lễ hội cà phê lần thứ 6 

Đoàn nghệ nhân biễu diễn đường phố
 ố
Đoàn voi Đắklắk tham gia lễ hội đường phố
 
Các nghệ sĩ biểu diễn đường phố

Dàn nhạc kèn đồng thiếu nhi biễu diễn

 
Các vũ công đường phố biễu diễn trong lễ hội
Đoàn xe hoa tham gia lễ hội